اصول پایه فیلم برداری (بخش پایانی)

فهرست عناوین در روزهای گذشته با بررسی مسائلی اصول اولیه و پایه فیلم برداری را بررسی کردیم. ابتدا با مفاهیم اولیه و اصطلاحات فنی این زمینه آشنا شدیم و سپس به سراغ ترکیب‌بندی و حالت‌های مختلف قاب‌بندی رفتیم. در ادامه به...

ادامه مطلب