نمایش 1–24 از 60 نتیجه

نمایش 9 24 36

سه پایه مانفروتو Manfrotto MK290XTA3-3W

۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 3 عدد
 • دارای قفل پایه
 • هر پایه به صورت جداگانه قابل تنظیم می باشد
 • دارای میله مرکزی
 • ظرفیت تحمل وزن : 5 کیلو گرم
 • حد اکثر ارتفاع سه پایه : 160 سانتی متر
 • حداکثر ارتفاع بدون میله مرکزی : 136.9 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 30 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 59.4 سانتی متر
 • وزن : 1.8 کیلو گرم

سه پایه ونگارد Vanguard Alta Pro 2+ 263AP

۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 3 عدد
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 5 کیلو گرم
 • حداکثر ارتفاع همراه میله مرکزی : 175.3 سانتی متر
 • حداکثر ارتفاع سه پایه بدون میله وسط : 144.1 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 75.7 سانتی متر
 • وزن : 2.6 کیلوگرم

سه پایه مانفروتو Manfrotto MT290XTA3US 290 Xtra Aluminum

۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 3 عدد
 • دارای قفل پایه
 • هر پایه به صورت جداگانه قابل تنظیم می باشد
 • دارای میله مرکزی
 • ظرفیت تحمل وزن : 10 کیلو گرم
 • حد اکثر ارتفاع سه پایه : 160.5 سانتی متر
 • حداکثر ارتفاع بدون میله مرکزی : 136.9 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 30.5 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 59.4 سانتی متر
 • وزن : 1.8 کیلو گرم
 • بدون سر سه پایه

سه پایه ونگارد Vanguard Alta Pro 263AP

۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 3 عدد
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 5 کیلو گرم
 • حداکثر ارتفاع همراه میله مرکزی : 177.8 سانتی متر
 • حداکثر ارتفاع سه پایه بدون میله وسط : 146.3 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 72.4 سانتی متر
 • وزن : 2.6 کیلوگرم

سه پایه فوتومکس Fotomax FX-996H

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت تک پایه شدن
 • قابلیت افقی شدن
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 4 عدد
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 8 کیلو گرم
 • حد اکثر ارتفاع سه پایه : 184 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 43 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 46 سانتی متر
 • وزن : 1700 گرم

سه پایه فوتومکس Fotomax FX-999H

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت تک پایه شدن
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 4 عدد
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 8 کیلو گرم
 • حد اکثر ارتفاع سه پایه : 156 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 25 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 43 سانتی متر
 • وزن : 1600 گرم

سه پایه دوربین عکاسیOubao TA300T

۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت تک پایه شدن
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 3 عدد
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 8 کیلو گرم
 • حد اکثر ارتفاع سه پایه : 160 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 38 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 47 سانتی متر
 • وزن : 1450 گرم

سه پایه جی ماری Jmary KT325+NB30

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت تک پایه شدن
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 4 عدد
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 4 کیلو گرم
 • حداکثر ارتفاع همراه میله مرکزی : 164.5 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 57.5 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 46.5 سانتی متر
 • وزن : 1.4 کیلو گرم

سه پایه ویفنگ Weifeng WF-6663A Tripod

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت تک پایه شدن کوتاه
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 4 عدد
 • تحمل وزن 5 کیلوگرم
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 1.8 کیلو گرم
 • حد اکثر ارتفاع سه پایه : 169 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 42 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 70 سانتی متر
 • وزن : 2 کیلو گرم

سه پایه فوتومکس Fotomax FX-304 Tripod

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 3 عدد
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 5 کیلو گرم
 • حد اکثر ارتفاع سه پایه : 157 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 59 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 62 سانتی متر

سه پایه بیک Beike Q500 Tripod

۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 3 عدد
 • قابلیت تک پایه شدن
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 5 کیلو گرم
 • حداکثر ارتفاع همراه میله مرکزی : 158 سانتی متر
 • وزن : 1.88 کیلو گرم

سه پایه جی ماری Jmary Kp-2294

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 4 عدد
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 3 کیلو گرم
 • حداکثر ارتفاع سه پایه : 179 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 60 سانتی متر
 • میله وسط تبدیل با افزایش ارتفاع تبدیل به مونوپاد می شود
 • وزن 1.8 گرم

سه پایه جی ماری JMARY KP-2599

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت تک پایه شدن
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 4 عدد
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • تک دستگیره
 • ظرفیت تحمل وزن : 6 کیلو گرم
 • حد اکثر ارتفاع سه پایه : 165 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 54 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 56 سانتی متر
 • وزن : 1580 گرم

سه پایه جی ماری JMARY KP-2264

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
قابلیت تک پایه شدن ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم تعداد قطعات پایه : 3 عدد دارای قفل پایه دارای میله مرکزی دارای حباب تراز ظرفیت تحمل وزن : 4 کیلو گرم حد اکثر ارتفاع سه پایه : 176 سانتی متر حداقل ارتفاع سه پایه : 54 سانتی متر ارتفاع حالت جمع شده : 50 سانتی متر وزن : 1650 گرم
مشاهده محصول این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

سه پایه جی ماری JMARY KP-2274

۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان
 • قابلیت T شدن
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 4 عدد
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 3 کیلو گرم
 • حد اکثر ارتفاع سه پایه : 167 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 54 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 56 سانتی متر
 • وزن : 1500 گرم

سه پایه جی ماری JMARY KP-2254

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت تک پایه شدن
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 4 عدد
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 3 کیلو گرم
 • حد اکثر ارتفاع سه پایه : 170 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 44 سانتی متر
 • وزن : 1650 گرم

سه پایه جی ماری JMARY KP-2234

۱,۳۳۵,۰۰۰ تومان
ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم تعداد قطعات پایه : 3 عدد دارای قفل پایه دارای میله مرکزی دارای حباب تراز ظرفیت تحمل وزن : 2 کیلو گرم حد اکثر ارتفاع سه پایه : 140 سانتی متر حداقل ارتفاع سه پایه : 47 سانتی متر ارتفاع حالت جمع شده : 50 سانتی متر وزن : 1160 گرم
مشاهده محصول این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

سه پایه فوتومکس Fotomax FT 540 Tripod

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 3 عدد
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 2 کیلو گرم
 • حد اکثر ارتفاع سه پایه : 152 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 60 سانتی متر
 • وزن : 1400 گرم

سه پایه جی ماری Jmary MT-68 Portable Tripod

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • سه پایه روی میز DSLR
 • قابل استفاده برای دوربین دیجیتال و موبایل
 • تاشو، سبک وزن و محکم
 • سر سه پایه 360 درجه آلومینیومی
 • بیشترین ارتفاع : 39.5 سانتی متر
 • کمترین ارتفاع : 28.5 سانتی متر
 • ظرفیت تحمل وزن : 3 کیلوگرم

پایه نصب روی میز جی ماری JMARY MT-49 Desk Mounting Stand

۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • دارای نگهدارنده موبایل 6.5 اینچی
 • قابلیت نصب به لبه میز تا 5 سانتی متر
 • دارای بال هد
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • دارای قفل پایه
 • ظرفیت تحمل وزن : 1 کیلو گرم
 • حد اکثر ارتفاع سه پایه : 93.5 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 38.5 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 49 سانتی متر
 • وزن : 570 گرم

سه پایه جی ماری Jmary Kp-2207

۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 4 عدد
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 3 کیلو گرم
 • حد اکثر ارتفاع سه پایه : 133 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 39 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 42 سانتی متر
 • امکان اتصال هم‌زمان دو دستگاه
 • هوک مخصوص آویزان کردن کوله

سه پایه جی ماری Jmary MT-38 Selfie tripod

۸۳۰,۰۰۰ تومان
 • دارای نگهدارنده موبایل 6.5 اینچی
 • دارای بال هد
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • ظرفیت تحمل وزن : 3 کیلو گرم
 • حد اکثر ارتفاع سه پایه : 168 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 58.5 سانتی متر
 • ارتفاع حالت جمع شده : 51.5 سانتی متر
 • وزن : 448 گرم

سه پایه جی ماری Jmary Kp-2208

تماس بگیرید
 • ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
 • تعداد قطعات پایه : 5 عدد
 • دارای قفل پایه
 • دارای میله مرکزی
 • دارای حباب تراز
 • ظرفیت تحمل وزن : 1.5 کیلو گرم
 • حداکثر ارتفاع سه پایه : 171 سانتی متر
 • حداقل ارتفاع سه پایه : 44.5 سانتی متر
 • حداکثر ارتفاع حالت صلیبی : 145 سانتی متر
 • امکان اتصال هم‌زمان دو دستگاه
 • دارای نگهدارنده موبایل
 • دارای بال هد کوچک برای تنظیم موبایل
 • وزن 620 گرم

سه پایه جی ماری Jmary MT-30 + هولدر موبایل

تماس بگیرید
 • وزن سه پایه : حدود 245 گرم
 • ارتفاع 21.5 سانتی متر
 • ظرفیت تحمل وزن سه پایه: حدود 3 کیلوگرم
 • دارای بال هد
 • دارای نگهدارنده گوشی
 • جنس بدنه آلومینیوم و abs
 • برای استفاده روی میز
 • قابلیت افزایش ارتفاع محدود
 • قابلیت افقی/عمودی کردن گوشی یا دوربین

فروشگاه اگزیف از زمان تاسیس تا کنون به ارائه تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری می پردازد. ما طیف گسترده ای از انواع تجهیزات عکاسی از جمله سه پایه را از برند های مختلف عرضه کردیم. این لوازم از تنوع بسیاری برخوردار هستند برای انتخاب متناسب با سبک عکاسی ، بودجه خود متن زیر را بخوانید تا دریابید که کدام یک بیشتر با نیاز شما مطابقت دارد.

علت نیاز به سه پایه

چه در حال عکاسی از جشن عروسی ، حیات وحش یا هر ژانر دیگری ، پایه می تواند تفاوت بین یک عکس خوب و یک عکس عالی باشد. فرقی نمی کند که شما یک عکاس مبتدی یا حرفه ای هستید پایه تصویربرداری شما را بهبود می بخشد. ممکن است فکر کنید که دستان ثابتی دارید ، اما حتی کوچکترین تکان یا تغییر می تواند تصویر را از بین ببرد. هدف پایه این است که دوربین کاملاً ثابت بدون حرکت و ارتعاش بماند و این باعث می شود عکس یا فیلم متمرکز و واضح باشد. پایه ها علاوه بر ایجاد ثبات ، امکان تنظیم دستی راحت تر در شرایط روشنایی پیچیده ، مانند عکاسی از آسمان شب یا چشم انداز را فراهم می کنند.

ویژگی های سه پایه عکاسی

در حالی که همه پایه ها دارای ساختار مشابهی هستند ، برخی از عناصر سهولت عملکرد را افزایش می دهند. سرسه پایه انعطاف پذیری وسیعی از حرکت را در هر زاویه ایجاد می کند. اتصال دوربین به پایه آسان است. یکی از گزینه های محبوب بسیاری از عکاسان ، سیستم رهاسازی سریع است که برای اتصال یا برداشتن آسان دوربین از پایه از طریق سیستم شیار کشویی که از طریق صفحه پایه متصل شده است طراحی شده است. سه پایه رومیزی برای کار در فضاهای کوچک یا با تجهیزات کوچکتر بسیار مناسب هستند.