فوکوس دستی در عکاسی خیابانی و راهنمای تسلط به تنظیم دستی فوکوس

فوکوس دستی در عکاسی خیابانی و راهنمای تسلط به تنظیم دستی فوکوس

فرض کنید در یک روز دل‌انگیز بهاری برای عکاسی به بیرون رفته‌اید. سوژه‌ای جالب جلوی چشم شما ظاهر می‌شود اما شما نمی‌توانید به‌سرعت روی سوژه فوکوس کنید و درنهایت فرصت عکاسی از سوژه را از دست می دهید. اما تا...

ادامه مطلب