دانستنی های مجوز هلی شات ها

دانستنی های مجوز هلی شات ها

فهرست عناوین در این مقاله به نحوه اخذ مجوز برای هلی شات ها ، بررسی قوانین و مقررات مربوطه و انواع پهباد از دید سازمان هوایی کشور میپردازیم. توجه داشته باشید با توجه به احتمال تغییر قوانین اخذ مجوز، لازم به ذکر...

ادامه مطلب