فیلترهای مختلف و موارد استفاده آنها

فیلترهای مختلف و موارد استفاده آنها

فهرست عناوین بیشتر صاحبان دوربینهای عکاسی از فیلترها برای محافظت از لنز خود استفاده می کنند. اگرچه فیلترها از سطح لنز در برابر گرد و غبار، رطوبت و اثر انگشت محافظت می کنند، اما عملکرد اصلی فیلترهای لنز در واقع بهبود...

ادامه مطلب