نورسنج

نمایش
مرتب کردن بر اساس:
کلوین‌‌متر سکونیک C-700
موجود
کلوین‌‌متر سکونیک C-700 کلوین‌‌متر و طیف سنج  C-700 پردازش و تصحیح رنگ تمامی نورها اعم ازنورط..
نورسنج کنکو KFM2200
موجود
نورسنج کنکو KFM2200اهمیت نورسنجی و فلاشمتری صحیح در عکاسی دیجیتال متاسفانه نورسنج‌هاي تعبيه شده..
نورسنج کنکو KCM3100
موجود
مبنی بر 1 نظر
نورسنج کنکو KCM3100اهمیت نورسنجی و فلاشمتری صحیح در عکاسی دیجیتال متاسفانه نورسنج‌هاي تعبيه شده..
نورسنج کنکو KFM1100
موجود نیست
نورسنج کنکو KFM1100اهمیت نورسنجی و فلاشمتری صحیح در عکاسی دیجیتال متاسفانه نورسنج‌هاي تعبيه شده در د..
نورسنج سکونیک L-758DR
موجود نیست
نورسنج سکونیک L-758DRفلاش‌متر L-758D   تمام حالات مختلف فلاش‌متری و نورسنجی با حافظه برای محاس..
نورسنج سکونیک L-758CINE-U
موجود نیست
نورسنج سکونیک L-758CINE-Uسینمائی حرفه ای  L-758Cine همه قابلیتهای مدل عکاسی L-758D را دارد ، بع..
نورسنج سکونیک L-478D
موجود نیست
نورسنج سکونیک L-478Dفلاش‌مترسکونیک L-478D اولین نورسنج با صفحه لمسی رنگی در دنیا، کاربردهای مورد ل..
نورسنج آنالوگ سکونیک L-398A
موجود نیست
نورسنج آنالوگ سکونیک L-398Aنورسنج آنالوگ استاندارد برای نور مستقیم و انعکاسی در سینما و استودیو همرا..
نورسنج آنالوگ سکونیک L-208
موجود نیست
نورسنج سکونیک L-208اندازه‌گیری آنالوگ نور مستقیم و انعکاسی ، تقدم دیافراگم و EV ، قابل نصب روی دوربی..
لوکس متر سکونیک i-346
موجود نیست
لوکس متر سکونیک i-346لوکس‌‌متر i-346 مخصوص اندازه‌گیری شدت نور برحسب  Lux و Foot Candle..