لوازم نورپردازی عکاسی

نمایش
مرتب کردن بر اساس:
خیمه 80 سانتی متر
موجود
خیمه نور(light tent) خیمه نور بیشتر از همه وقتی بکار می آید که شما جسمی داشته باشید که تصویر اطراف ..
خیمه 120 سانتی متر
موجود
مبنی بر 1 نظر
خیمه نور(light tent) خیمه نور بیشتر از همه وقتی بکار می آید که شما جسمی داشته باشید که تصویر اطراف ..
خیمه 50 سانتی متر
موجود
خیمه نور(light tent) خیمه نور بیشتر از همه وقتی بکار می آید که شما جسمی داشته باشید که تصویر اطراف ..
گیره نگهدارنده لوازم، پرده و فلاش
موجود
گیره نگهدارنده لوازم، پرده و فلاش ..
کاسه فلاش بک گراند
موجود
کاسه فلاش بک گرانداین کاسه جلوی هد فلاش نصب میشود جهت کنترل نوردهی روی پرده پشت سوژه میباشد. ..
پرده فون پرتابل 1.5x2 متر مشکی
موجود
مبنی بر 1 نظر
پرده فون پرتابل 1.5x2 متر مشکی..
پرده فون پرتابل 1.5x2 متر سفید
موجود
مبنی بر 1 نظر
پرده فون پرتابل 1.5x2 متر سفید..
پرده فون پرتابل 1.5x2 متر خاکستری
موجود
پرده فون پرتابل 1.5x2 متر خاکستری..
پرده فون پرتابل 1.5x2 متر آبی
موجود
پرده فون پرتابل 1.5x2 متر آبی..
میز نور عکاسی 60X130 متر
موجود
مبنی بر 2 نظر
کاربردهای میز نور بیشتر به عکاسی صنعتی برمیگردد که چیدمان لوازم و نور پردازی ساده و پس زمینه مشخص را..
سیم سنکرونیزه سه شاخه 5 متری
موجود
سیم سنکرونیزه سه شاخه 5 متری ..