انواع لنز

نمایش
مرتب کردن بر اساس:
اکستنشن تیوب فوکوس دستی برای نیکون
موجود
اکستنشن تیوب فوکوس دستی برای نیکوناکستنشن تیوب 3 رینگ برای عکاسی ماکرو اکستنشن تیوب مابین دوربین و ل..
اکستنشن تیوب فوکوس اتوماتیک برای نیکون
موجود
مبنی بر 3 نظر
اکستنشن تیوب فوکوس اتوماتیک برای نیکوناکستنشن تیوب 3 رینگ برای عکاسی ماکرواکستنشن تیوب مابین دو..
اکستنشن تیوب فوکوس دستی برای کانن
موجود
اکستنشن تیوب فوکوس دستی برای کانناکستنشن تیوب 3 رینگ برای عکاسی ماکرو اکستنشن تیوب مابین دوربین..
اکستنشن تیوب فوکوس اتوماتیک برای کانن
موجود
مبنی بر 4 نظر
اکستنشن تیوب فوکوس اتوماتیک برای کانناکستنشن تیوب 3 رینگ برای عکاسی ماکرواکستنشن تیوب مابی..
پکیج ماکروگرافی 9
موجود
اکستنشن تیوب برای افرادای که از لنزهایی با فاصله کانونی بالا و یا تله استفاده میکنند وسیله ای بسیار ..
پکیج ماکروگرافی 8
موجود
اکستنشن تیوب برای افرادی که از لنزهایی با فاصله کانونی بالا و یا تله استفاده میکنند وسیله ای بسیار ک..
پکیج ماکروگرافی 7
موجود
اکستنشن تیوب برای افرادی که از لنزهایی با فاصله کانونی بالا و یا تله استفاده میکنند وسیله ای بسیار ک..
پکیج ماکروگرافی 6
موجود
اکستنشن تیوب برای افرادی که از لنزهایی با فاصله کانونی بالا و یا تله استفاده میکنند وسیله ای بسیار ک..
پکیج ماکروگرافی 5
موجود
اکستنشن تیوب برای افرادی که از لنزهایی با فاصله کانونی بالا و یا تله استفاده میکنند وسیله ای بسیار ک..
پکیج ماکروگرافی 4
موجود
فیلترهای کلوزآپ در واقع عدسی‌هایی هستند که دارای بزرگنمایی‌های متفاوتی می‌باشند و با قرار گرفتن در ج..
پکیج ماکروگرافی 3
موجود
اکستنشن تیوب برای افرادی که از لنزهایی با فاصله کانونی بالا و یا تله استفاده می‌کنند وسیله‌ای بسیار ..
پکیج ماکروگرافی 2
موجود
اکستنشن تیوب برای افرادی که از لنزهایی با فاصله کانونی بالا و یا تله استفاده می‌کنند وسیله‌ای بسیار ..
پکیج ماکروگرافی 1
موجود
در صورتی که لنز شما از لنزهای فیکس، لنز واید و یا لنزهای درون جعبه ای مانند 55-18 استفاده می‌کنید ای..
رینگ معکوس 77mm
موجود
با رینگ ریورس میتوانید لنز خود را برعکس روی دوربین بسته و عکاسی ماکرو انجام دهید .یکطرف رینگ ریورس م..
رینگ معکوس 72mm
موجود
با رینگ ریورس میتوانید لنز خود را برعکس روی دوربین بسته و عکاسی ماکرو انجام دهید .یکطرف رینگ ریورس م..
رینگ معکوس 62mm
موجود
با رینگ ریورس میتوانید لنز خود را برعکس روی دوربین بسته و عکاسی ماکرو انجام دهید .یکطرف رینگ ریورس م..
طراحی فروشگاه اینترنتی توسط شرکت آوادیس