سه پایه

نمایش
مرتب کردن بر اساس:
سه پایه سومیتا 650
موجود
سه پایه فیلمبرداری سومیتا 650..
سه پایه ساچلر Sachtler FSB6
موجود
سه پایه ساچلر Sachtler FSB6..
سه پایه مانفروتو 546GB همراه هد MVH502A
موجود
سه پایه مانفروتو 546GB همراه هد MVH502A..
سه پایه ساچلر Sachtler FSB4
موجود
سه پایه ساچلر Sachtler FSB4..
سه پایه گیربکسی مانفروتو 057
موجود نیست
سه پایه 057 مانفروتو ظرفیت تحمل وزنی معادل 18 کیلو گرم را دارد و از قفل پایه بهره مند است که به گونه..
سه پایه ورتا 0508
موجود نیست
مبنی بر 6 نظر
سه پایه فیلمبرداری ورتا 0508..
سه پایه مانفروتو Rapid 057
موجود نیست
سه پایه 057 مانفروتو ظرفیت تحمل وزنی معادل 18 کیلو گرم را دارد و از قفل پایه بهره مند است که به گونه..
سه پایه مانفروتو MVT502AM همراه هد MVH500A
موجود نیست
سه پایه فیلمبرداری مانفروتو MVT502AM همراه کلگی MVH500A..
سه پایه مانفروتو 755CX3
موجود نیست
سه پایه  755CX3مانفروتو ظرفیت تحمل وزنی معادل 7 کیلو گرم را دارد و برای دوربین های فیلم برداری ..
سه پایه ساچلر Sachtler FSB8
موجود نیست
سه پایه ساچلر Sachtler FSB8..
سه پایه ساچلر Sachtler Ace
موجود نیست
سه پایه ساچلر Sachtler Ace..
سه پایه اهرم گیربکسی مانفروتو 057
موجود نیست
سه پایه 057 مانفروتو ظرفیت تحمل وزنی معادل 18 کیلو گرم را دارد و از قفل پایه بهره مند است که به گونه..
بازویی 2 هد برای سه پایه
موجود نیست
روی این بازویی می توانید 2 عدد کلگی سه پایه نصب کنید که امکان استفاده دو دوربین همزمان را برای شما ف..