تک پایه فیلمبرداری

نمایش
مرتب کردن بر اساس:
تک پایه فیلمبرداری مانفروتو MVM500A + هد فیلمبرداری مانفروتو MVH500A
موجود
تک پایه فیلمبرداری مانفروتو MVM500A همراه با کله گی 500 PLONG مانفروتو ارایه شده است که قابل اس..
تک پایه فیلمبرداری مانفروتو 562B-1
موجود
تک پایه 562B-1 مانفروتو همراه با صفحه 357PL مانفروتو ارایه شده است که برای فیلم برداری از سوژه ..
تک پایه فیلمبرداری iFootage Mogopod + سر سه پایه مانفروتو MVH500AH
موجود
تک پایه فیلمبرداری iFootage Mogopodسه پایه کوچک و محکم برای نگه داری تک پای.ه با دوربین که وزن تا 35..
تک پایه فیلمبرداری iFootage Mogopod
موجود
تک پایه فیلمبرداری iFootage Mogopodسه پایه کوچک و محکم برای نگه داری تک پای.ه با دوربین که وزن تا 35..
تک پایه فیلمبرداری مانفروتو 560B-1
موجود نیست
تک پایه مانفروتو 560B-1 مانفروتو برای فیلم برداری با دوربین های Mini DV و Mini HDV در فضاهای محدود ب..