انواع تجهیزات عکاسی

نمایش
مرتب کردن بر اساس:
سه پایه گیتزو GT2542LS 6X
موجود
سه پایه GT2542LS 6X گیتزو از فیبر کربن ساخته شده است که تحمل وزنی معادل 25 کیلو گرم را دارد در صورتی..
سه پایه گیتزو GT2542
موجود
سه پایه GT2542 گیتزو قابلیت تحمل وزنی معادل 18 کیلو گرم را دارد و وزن این سه پایه 1.68 کیلوگرم ..
سه پایه گیتزو GT2541EX 6X
موجود
سه پایه GT2541EX 6X گیتزو قابلیت تحمل وزنی معادل 12 کیلو گرم را دارد و وزن این سه پایه 1.8کیلوگ..
سه پایه گیتزو GT2540LLVL
موجود
حد اکثر ارتفاع سه پایه GT2540LLVL گیتزو به کمک میله مرکزی به 172 سانتی متر می رسد و حداقل ارتفا..
سه پایه گیتزو GT1542T
موجود
حد اکثر ارتفاع سه پایه GT1542T به 149 سانتی متر می رسد و حداقل ارتفاع این سه پایه 22 سانتی متر ..
سه پایه گیتزو GT3542L
موجود نیست
سه پایه GT3542L گیتزو دارای پایه های لاستیکی است که از یک طراحی منحصر به فرد برخوردار است این پ..
سه پایه گیتزو GT3542
موجود نیست
سه پایه GT3542 گیتزو دارای پایه های لاستیکی است که از یک طراحی منحصر به فرد برخوردار است این پایه ها..
سه پایه گیتزو GT3532
موجود نیست
سه پایه GT3532 گیتزو دارای پایه های لاستیکی است که از یک طراحی منحصر به فرد برخوردار است این پا..
سه پایه گیتزو GT2543L
موجود نیست
سه پایه GT2543L گیتزو دارای پایه های لاستیکی است که از یک طراحی منحصر به فرد برخوردار است این پ..
سه پایه گیتزو GT2542T 6X
موجود نیست
هر کدام از پایه های سه پایه GT2542T 6X گیتزو به صورت جداگانه قابل تنظیم هستند که این ویژگی در س..
سه پایه گیتزو GT2541 6X
موجود نیست
سه پایه GT2541 6X گیتزو قابلیت تحمل وزنی معادل 12 کیلو گرم را دارد و وزن این سه پایه 1.3 کیلوگر..
سه پایه گیتزو GT2532S
موجود نیست
هر کدام از پایه های سه پایه سه پایه گیتزو GT2532S گیتزو به صورت جداگانه قابل تنظیم هستند که این..
سه پایه گیتزو GT2532
موجود نیست
سه پایه GT2532 گیتزو دارای پایه های لاستیکی است که از یک طراحی منحصر به فرد برخوردار است این پا..
سه پایه گیتزو GT2531LVL
موجود نیست
میله مرکزی سه پایه GT2531LVLگیتزو امکان تنظیم در حالت عمودی و افقی را فراهم می سازد , به تعبیر دیگر ..
سه پایه گیتزو GT2531EX 6X
موجود نیست
سه پایه GT2531EX 6X گیتزو قابلیت تحمل وزنی معادل 12 کیلو گرم را دارد و وزن این سه پایه 1.8کیلوگرم اس..
سه پایه گیتزو GT1544T
موجود نیست
سه پایه GT1544T گیتزو قابلیت تحمل وزنی معادل 8 کیلو گرم را دارد و وزن این سه پایه 0.98 کیلوگرم ..